Флора

На території регіонального ландшафтного парку «Краматорський» досить повно представлені справжні різнотравно-типчаково-ковилові степи, рослинність крейдяних відслонень, байрачні ліси, лісові культури, суходільні луки.

Рослинний покрив Парку характеризується великим флористичним і фітоценотичним багатством і різноманітністю. В місцях, мало придатних для господарської діяльності людини, збереглися ділянки типчаково-ковилових степів, характерні для південного сходу України. Серед степового різнотрав’я особливо виділяються ділянки, що прикрашені легким пір’ям ковила Іоанна, Лесинга та ковила інших видів, які є невіддільною складовою степового  ландшафту.

Від рослинного покриву чорноземних степів за своїм зовнішнім виглядом і складом різко відрізняється рослинність крейдяних відсолонень. Вона багато представлена специфічною крейдяною флорою, рідкісними і зникаючими ендемічними видами і їх спільнотами. Навесні степові ділянки вкриваються квітами рідкісних охоронюваних рослин. Тут зустрічається горицвіт волзький, шафран сітчастий, рябчики руський та малий, гіацинтик блідий, солодушка крейдова, гісоп крейдовий, громовик донський, ранник крейдовий та безліч інших.

У чагарниковому ярусі переважають терен колючий, скумпія шкіряна, жостір проносний, бруслина Черняєва.

На окремих ділянках створено лісові насадження листяних і хвойних порід. Лісова рослинність збереглася окремими урочищами, що різко виділяються на фоні навколишнього ландшафту. Це байрачні ліси з пануючими породами – дубом черечшатим та липою серцелистою. Тут також ростуть в’яз граболистий, клен польовий, клен татарский, осика.

Всього на території Парку росте більш як 500 видів рослин. Виділено 73 рідкісних видів рослин, 7 з яких занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, 16 – до Червоної книги України. Виявлено 22 рослинні асоціації, що занесені до «Зеленої книги України» і 60 регіонально рідкісних асоціацій, що підлягають охороні на південному сході України.