Рекреаційна діяльність

Рекреаційна діяльність РЛП «Краматорський» передбачає організацію вільного часу, дозвілля та оздоровлення громадян шляхом створення умов для короткострокового відпочинку, огляду особливо мальовничих і пам’ятних місць, спілкування людей тощо.

Задля цього фахівцями Парку виконується низка заходів:

  • вивчення наявних рекреаційних ресурсів, їх рекреаційної місткості та пошук нових об’єктів для приєднання до наявного природно-заповідного фонду області спільно з фахівцями науково-дослідного відділу
  • створення сприятливих умов для використання рекреаційних ресурсів відвідувачами Парку;
  • розвиток існуючої інфраструктури Парку шляхом організації мережі екологічних стежок, сприяння популярізації екологічного туризму, розповсюдження інформації про стан навколишнього природного середовища, проведення заходів з його збереження, підвищення комфорту громадян під час відвідування «Візит-Центру» та інших ділянок Парку.

Рекреаційна діяльність на території РЛП «Краматорський» здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природнозаповідного фонду України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.06.2009 № 330, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2009 р. за № 679/16695 та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду».