Природоохоронна діяльність

Найголовнішими завданнями функціонування РЛП «Краматорський» є охорона заповідних природних комплексів крейдяної та різнотравно-ковилисто-типчакової степової рослинності під час випасу худоби, сінокосіння та палів, боротьба з браконьєрством та робота з відтворення популяцій диких тварин.

В результаті активних дій щодо запобігання порушенням режиму охорони на ділянках Парку збільшилася площа копильників, призупинена деградація унікальної крейдяної флори, особливо вразливої до антропогенного тиску, значно зросла чисельність копитних та інших тварин, а також птахів, що підтверджується даними таксацій та інших спостережень. 

Щодня співробітниками відділу служби державної охорони природно-заповідного фонду РЛП «Краматорський» здійснюється об’їзд територій Парку та регулярно виконуються рейди з метою забезпечення охорони природних комплексів, порядку, використання природних ресурсів, додержання вимог щодо відвідування територій та об’єктів ПЗФ, запобігання пошкодження лісових насаджень внаслідок незаконних рубок та пожеж.

Права та обов’язки посадових осіб служби державної охорони Парку визначаються Законом України «Про природно-заповідний фонд України», Положенням про службу охорони природно-заповідного фонду України (затв.постановою КабМіну від 14.07.2000р).